Onze stem

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ wil de stem zijn voor alle personen met dementie in Vlaanderen. De groep is actief rond verschillende thema’s die er voor de leden toe doen. Zo bouwen ze  voor mensen met dementie en hun naasten aan een beter leven, vandaag en morgen.  Ze ijveren samen voor meer bespreekbaarheid rond de aandoening. Hun ervaringsdeskundigheid heeft heel wat te bieden om de kennis over dementie te vergroten en hoe omgaan met personen met dementie en hun mantelzorgers.

Dementie, mijn verhaal: Paul Goossens
Dementie, mijn verhaal: Jan Van Gils
Terugblik tiende bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Terugblik negende bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Terugblik achtste bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Terugblik zevende bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Lancering manifest en introductiefilm
Terugblik vijfde bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Terugblik vierde bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'

Pagina's