Onze stem

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ wil de stem zijn voor alle personen met dementie in Vlaanderen. De groep is actief rond verschillende thema’s die er voor de leden toe doen. Zo bouwen ze  voor mensen met dementie en hun naasten aan een beter leven, vandaag en morgen.  Ze ijveren samen voor meer bespreekbaarheid rond de aandoening. Hun ervaringsdeskundigheid heeft heel wat te bieden om de kennis over dementie te vergroten en hoe omgaan met personen met dementie en hun mantelzorgers.

Terugblik derde bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Terugblik tweede bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'
Start eerste 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'

Pagina's