Onze stem

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ wil de stem zijn voor alle personen met dementie in Vlaanderen. De groep is actief rond verschillende thema’s die er voor de leden toe doen. Zo bouwen ze  voor mensen met dementie en hun naasten aan een beter leven, vandaag en morgen.  Ze ijveren samen voor meer bespreekbaarheid rond de aandoening. Hun ervaringsdeskundigheid heeft heel wat te bieden om de kennis over dementie te vergroten en hoe omgaan met personen met dementie en hun mantelzorgers.

Dementie-assistentiekaartjes beschikbaar
Manifesten 'Hand in Hand' en 'Stap voor Stap' nu ook verkrijgbaar op USB-stick
Laat mensen met dementie zo lang mogelijk genieten van wat ze graag doen
De noden en wensen van mensen met dementie en hun naasten als basis voor het nieuwe Vlaamse Dementieplan
Op naar een nieuw jaar met hoop en ambitie
De ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ blikt terug op 2020 en kijkt vooruit naar 2021
De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie': ons sportmanifest om sociaal actief te kunnen blijven
Lights ... camera ... action!
Dementie, mijn verhaal: Antonio La Paglia

Pagina's