Terugblik zevende bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'

Terugblik zevende bijeenkomst 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'

Op maandag 19 augustus hield de 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' haar zevende bijeenkomst in Oostende met een goed gevulde agenda. Ze legden de laatste hand aan het drukwerk van hun eerste manifest dat vanaf de Werelddag Dementie op 21 september beschikbaar zal zijn en bespraken de planning voor het najaar, waarin er heel wat getuigenissen op stapel staan van de werkgroepleden in Vlaanderen en Nederland. Zo zullen ze o.a. hun persoonlijke verhaal brengen op de Alzheimer Europe-conferentie in Den Haag en tijdens de 11e 'Interregionale Werkconferentie Dementievriendelijke Gemeenten'.

Daarnaast zal de werkgroep in de nabije toekomst verder aan de slag gaan rond het thema 'inclusie van mensen met dementie en hun naasten in (sport)verenigingen'. Een boeiend en broodnodig thema dat iedereen nauw aan het hart ligt en een verdere concrete vertaling is van de ambities van de werkgroep. Wordt vervolgd!

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen