Mensen met dementie zijn de echte experts

Mensen met dementie zijn de echte experts

In een openhartige getuigenis vertelt ambassadeur Christiane Vandaele over haar ups en downs, ondanks haar diagnose dementie.
Provincie Antwerpen ondertekent engagementsverklaring

Provincie Antwerpen ondertekent engagementsverklaring

Op 14 september zette de provincie Antwerpen haar dementiebeleid in de kijker in huis Perrekes in Geel. 'Met de ondertekening willen we een trekkersrol vervullen', aldus gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens.
Vergeet dementie...

Vergeet dementie...

Het hoofddoel van deze website is het heersende beeld over de aandoening bijstellen tot een beeld waarin de mens centraal staat. Daarnaast vind je hier alles wat je kan helpen om die boodschap te verspreiden.
14

Situeer jezelf

Peter Rouffaer
Ambassadeur

'In de omgang met personen met dementie moet je ook proberen stil te staan bij wat die persoon je leert. Het is nog altijd iemand, een individu, en daar kan je van leren. Als je dat kan, dan gaat er een nieuwe wereld open.'

Engagementsverklaring

Een genuanceerde beeldvorming van dementie begint bij een visie. Een basis die de initiatieven kadert, intenties die motiveren om personen met dementie een volwaardige plaats te geven en die het taboe rond dementie doorbreken. Onderteken de engagementsverklaring en ondersteun de uitgangspunten van de campagne. 

Engageer je! Stappenplan

Getuige

"Ik heb het moeilijk met het overwegend negatieve beeld dat vandaag over dementie bestaat. Ik wil de ernst van dementie niet minimaliseren, maar het klopt niet dat met dementie alles stopt, alsof niets nog kan of niets nog betekenis kan hebben."

Help mee

Zij deden je al voor:

Inspiratiegids 'Dementievriendelijke gemeenten'

Inspiratiegids 'Dementievriendelijke gemeenten'

Deze inspiratiegids beschrijft een aantal voorbeelden in binnen- en buitenland waardoor gemeenten en steden hun ‘dementievriendelijkheid’ verhogen.