Wie zijn we?

De website ‘Vergeet dementie. Onthou mens’ kadert in de uitvoering van Dementieplan Vlaanderen 2016-2019:‘Samen verder bouwen aan een dementievriendelijk Vlaanderen’ van Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. We willen je uitnodigen om mee te bouwen aan een inclusieve samenleving voor mensen met dementie en iedereen die voor hen zorgt. In Vlaanderen leven naar schatting 133.000 mensen met dementie. Experts voorspellen een toename van meer dan 40 procent tegen 2035 en een verdubbeling tegen 2060. Het is nu tijd om in actie te schieten!

De website wordt beheerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met webbureau Corecrew. De campagne 'Vergeet dementie, onthou mens' wordt gecoördineerd door het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen in samenwerking met o.a. de regionale expertisecentra dementie, de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Vlaamse Ouderenraad, de VVSG (Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten), het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de Koning Boudewijnstichting en andere partnerorganisaties. 

Via de dementiekalender op de homepagina van de website van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen blijf je op de hoogte van alle toekomstige activiteiten rond dementie en specifieke initiatieven in het kader van genuanceerde beeldvorming.