Lancering manifest en introductiefilm

Lancering manifest en introductiefilm

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen lanceren vandaag samen een krachtige oproep aan het toekomstige beleid: het Manifest ‘Hand in Hand’; geschreven door mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het kader van de Vlaamse sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ontstond het idee in oktober 2018 om een Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie op te richten, een primeur voor Vlaanderen! Deze werkgroep wil mensen met dementie en hun naasten een krachtige stem geven en de Vlaamse samenleving aanmoedigen om de autonomie van mensen met dementie en hun mantelzorgers te versterken.

Samen met de leden werden er duidelijke doelen en ambities geformuleerd: het pro-actiever inspelen op de media en opiniemakers, structurele betrokkenheid vragen van mensen met dementie bij projectontwikkeling, het verlenen van onderzoeks- en beleidsadvies en het waarderen van de expertise van mensen met dementie als uitgangspunt om het stigma rond dementie te helpen verminderen.

“Een belangrijke uitdaging voor mij is dat de samenleving mensen met dementie niet meer gaat betuttelen. Het wordt tijd dat ze ons behandelen als gewone mensen, dat ze op een normale manier praten met ons.” (Paul Goossens – Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie)

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De afgelopen jaren zijn er, onder andere met het Dementieplan Vlaanderen en het Referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie, belangrijke stappen gezet in de richting van een dementievriendelijk Vlaanderen. Nu moeten we verder gaan op de ingeslagen weg. Dit Manifest is een duidelijk appel aan de samenleving om de rechten van personen met dementie te erkennen.”

Benieuwd naar het Manifest? Je kan het hier downloaden En er is meer! Samen met de leden van de Vlaamse werkgroep voor mensen met dementie en hun naasten werd ook een audiovisueel statement opgenomen dat resulteerde in een drie minuten durend filmpje dat de noden en wensen van mensen met dementie kracht bij zet. Je kan via deze link de integrale versie bekijken en ook  onderaan dit artikel de video terugvinden.

Het pleidooi voor een dementievriendelijke samenleving is meer dan ooit actueel. In 2035 zullen er meer dan 188.000 personen met (jong)dementie zijn. Een hele uitdaging voor het toekomstige beleid, zoals het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen formuleerden in een gezamenlijk Memorandum in aanloop naar de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei. Bovendien werd er eind april 2019 nog een ‘Doe-boek’ gelanceerd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Alzheimer Liga Vlaanderen, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Vlaamse Ouderenraad om lokale besturen te ondersteunen om onze dementievriendelijke ambities slagkracht te geven!

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen