Start eerste 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'

Start eerste 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie'

Op 11 oktober was het zover: dan vond de eerste bijeenkomst plaats van de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie. Het idee ontstond vanuit de inspiratie van de ‘European Working Group of People with Dementia’ en werd in de praktijk vertaald vanuit een nauwe samenwerking tussen het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en de Alzheimer Liga Vlaanderen. De ambities van de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie sluiten aan bij de visie van de sensibiliseringscampagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ en de krachtlijnen van het actuele Vlaamse Dementieplan. Ronduit indrukwekkend waren de positieve energie en beklijvende verhalen van de echte ervaringsdeskundigen: de mensen met dementie en hun naasten. Ons opzet na deze succesvolle opstartbijeenkomst is alvast klaar en duidelijk: de stem van mensen met dementie en mantelzorgers veel luider laten weerklinken richting media, onderzoek en beleid om een echte inclusieve samenleving waar te maken. Wordt vervolgd!

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen