Andere bronnen

Meer informatie rond beeldvorming over dementie, het dementiebeleid en de begeleiding voor personen met dementie vind je op volgende websites:

www.dementie.be

www.omgaanmetdementie.be

www.jongdementie.info

www.dementie.vlaanderen

www.alzheimerliga.be

www.zorg-en-gezondheid.be