15 communicatietips

Waar moet je op letten om met kennis van zaken, nuance en respect over personen met dementie te praten? Het communicatieadvies van de Koning Boudewijnstichting geeft 15 tips over hoe je anders over dementie kan communiceren.

Om personen met dementie in beeld te brengen, kan je gratis onze foto's gebruiken.

 

'Hij heeft dementie. Zij is een persoon met dementie,' is genuanceerder taalgebruik. Het gaat over mensen. Genuanceerd communiceren over dementie begint met ons van het juiste taalgebruik bewust te zijn. Weg met: 'hij is dementerend. Zij is dement.'
Communicatieadvies KBS
1

Mensen met dementie aan het woord

Mensen met dementie het woord geven, nuanceert de beeldvorming. Zo 'verdwijnt' de persoon met dementie niet achter de aandoening. Als je hun verhaal brengt, creëer je ook betrokkenheid.

2

Respect

Toon in jouw communicatie respect voor mensen met dementie. Dat is een kwestie van ethiek. Een eenvoudige vuistregel: beeld je in dat je zelf dementie hebt en dat er over jou gecommuniceerd wordt.

3

Mensen met dementie kunnen nog wat

Heb het ook over wat mensen met dementie nog toe in staat zijn en van genieten. Dementie is meer dan alleen maar mislukken, falen, apathie en passiviteit.  

4

Levensverhalen en persoonlijkheden

Mensen met dementie blijven personen met een levensverhaal, een persoonlijkheid, een karakter. Laat ook die kanten zien. Herleid hen niet tot de ziekte. 

5

Openheid

Noem de dingen bij hun naam. Ook dat is een zaak van respect. 

6

Heb oog voor de fases van de aandoening

Heb aandacht voor de diverse fasen, de nuances en de evolutie van de aandoening, niet alleen voor de meest dramatische fase.  

7

De realiteit, een kwestie van fases

Laat mensen als individuen en in verschillende situaties zien, zoals de werkelijkheid. Er is niet één ‘modeltype’ van dementie.  

8

Een diverse bevolking

Laat mensen zien in al hun verscheidenheid. Dementie is niet alleen een zaak van de autochtone bevolking. Er zijn ook jongere mensen met dementie.  

9

Mensen tussen mensen

Laat zien dat mensen met dementie ook nog een familiaal en een sociaal leven hebben. Zowel het relationele als gevoelens blijven bij mensen met dementie belangrijk.

10

Het andere uiterste

Ga de ernst over dementie niet uit de weg door er een ‘vrolijke’ komedie of een karikatuur van te maken. Dat is even ongeloofwaardig als het te dramatiseren. 

11

Weten waarover je spreekt

Als je over dementie communiceert, is het handig om enkel cijfers te kennen.   

12

Feiten versus drama

Angst, drama en alarmisme voeren momenteel de boventoon. Check de feiten, de cijfers en de percentages. Bied jouw doelpubliek de mogelijkheid om zich verder te informeren.  

13

Weg met die vooroordelen

Wie met kennis van zaken communiceert, zal merken hoeveel ongefundeerde vooroordelen over dementie de ronde doen. Ga ertegenin.  

14

Situeer jezelf

Een instrument om je te helpen bij het spreken over dementie is het genuandeerde taalgebruik dat je op deze website vindt. Let daarbij vooral op de metaforen en de beelden die je kan gebruiken.  

15

Verandering op til

Weet dat er in België en internationaal meer en meer initiatieven ontstaan waar mensen grote inspanningen doen om basiswaarden voor personen met dementie waar te maken.