Voorbeelden uit de praktijk

Met de campagne 'Vergeet dementie, onthou mens' wil de Vlaamse overheid in de eerste plaats eigen initiatieven die gericht zijn op een genuanceerde beeldvorming van dementie stimuleren en faciliteren. Daarom kan je hier binnenkort op geregelde tijdstippen aankondigingen en verslagen vinden van wat er op het terrein beweegt. Met deze praktijkvoorbeelden willen we iedereen inspireren om zelf met het campagnemateriaal aan de slag te gaan. Voor meer info over actuele initiatieven kan je ook steeds terecht op onze facebookpagina.

"Het blijft een echte uitdaging om de samenleving voor je te winnen en te activeren voor een thema als dementie."
Martin Polenz, Projekt Demenz Arnsberg
Ons Zorgnetwerk ondersteunt campagne
AZ Nikolaas brengt themanummer rond dementie en genuanceerde beeldvorming
Vlaamse Alzheimer Liga organiseert symposium 'Jongdementie'
Vlaamse Alzheimer Liga draagt campagneboodschap uit in haar werking
Vlaamse Ouderenraad bouwt mee aan genuanceerde beeldvorming van dementie
Werelddag Dementie 2012 in Brugge
Expositie 'Dementie en kunst'
Vlaams-Brabant zet campagne in the spotlights
Dementiewijzer helpt als je het niet meer weet

Pagina's