Nieuwe initiatieven richting media krijgen vorm

Nieuwe initiatieven richting media krijgen vorm

Op woensdag 14 september legde de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ verder de basis van een nieuwe publicatie voor de media over respectvolle communicatie tijdens een druk bijgewoonde vergadering. We werden hartelijk ontvangen door de collega's van woonzorgcentrum OLVA in Antwerpen.

Zo werd samen geschreven aan een nieuw mediamanifest en werden de filmopnames voorbereid die op 27 oktober in Mechelen zullen plaatsvinden rond het thema respectvol taalgebruik.

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.