Mediamanifest: Elena vertelt...

Mediamanifest: Elena vertelt...

Het Mediamanifest is ontstaan vanuit de Vlaamse werkgroep van mensen met dementie. Doel? Zorgen voor een genuanceerde beeldvorming over dementie.

In deze video vertelt Elena De Ru waarom de woorden ‘moeilijk gedrag’ getuigen van weinig empathie. Het gedrag van een persoon met dementie is een reactie op een nieuwe situatie, dus waarom spreken we niet van ‘veranderend’ of ‘onbegrepen gedrag’?