Brainstormen over respectvolle communicatie

Brainstormen over respectvolle communicatie

Op woensdag 29 juni 2022 vergaderde de werkgroep in het stadhuis in dementievriendelijk Poperinge. Meteen ook de thuisbasis van onze voorzitter, Paul Goossens. We werden verwelkomd door burgemeester Christof Dejaegher. Tijdens de vorige vergadering werd er al gebrainstormd en nagedacht over het thema: “Hoe willen wij dat de media communiceert over dementie?” Tijdens deze bijeenkomst bespraken we in twee groepen welke woorden of uitspraken we willen ‘verbannen’ wanneer men communiceert over dementie.

We willen ervoor zorgen dat er met respect en inlevingsvermogen wordt gesproken. Het gaat over oprecht belangstelling tonen. Eén van onze leden had het schitterende idee om een VERBANdoos te maken. Tijdens de volgende bijeenkomst zullen we verder spreken over de uitwerking van deze mediacampagne.

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.