Provincie Vlaams-Brabant en partners engageren zich

Provincie Vlaams-Brabant en partners engageren zich

De provincie wil dementie ruimer onder de aandacht brengen en meebouwen aan een dementievriendelijk klimaat. Op 30 september ondertekenden daarom de provincie Vlaams-Brabant, Woonzorgnet Dijleland, WZC De Wingerd en WZC Mater Dei Heikruis (regionaal expertisecentrum dementie MEMO) de engagementsverklaring ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Hiermee engageren ze zich om een genuanceerde beeldvorming over dementie uit te dragen en te hanteren.

'Het leven eindigt niet met de gevreesde diagnose, er is nog veel mogelijk. We mogen mensen met dementie niet stigmatiseren en herleiden tot een ziekte. De samenleving moet haar beeld over dementie bijstellen en nuanceren’,  zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Welzijn.  De ondertekening van de engagementsverklaring bekrachtigt het provinciaal dementie- en ouderenbeleid, dat vooral inzet op informatie, deskundigheidsbevordering en stimuleren van het lokaal dementiebeleid.

MEMO, het Vlaams-Brabants expertisecentrum voor dementie, geeft informatie en vormingen over dementie; verwijst door, werkt samen met andere initiatieven in de zorg voor mensen met dementie, ondersteunt praatcafés dementie en organiseert initiatieven om dementie in de kijker te plaatsen.  

Woonzorgnetwerk Dijleland zal met de steun van de provincie een onderzoek doen naar de prevalentie van jongdementie en de zorg voor mensen met jongdementie in de provincie Vlaams-Brabant.

Meer info kan je vinden via de website van de provincie Vlaams-Brabant.