Provincie Antwerpen ondertekent engagementsverklaring

Provincie Antwerpen ondertekent engagementsverklaring

Op 14 september, Werelddag Dementie 2013, zette de provincie Antwerpen haar dementiebeleid in de kijker in huis Perrekes in Geel, een wooncentrum voor personen met dementie. Gedeputeerde voor Welzijn en Gezondheid Peter Bellens tekende de officiële engagementsverklaring waarmee hij het thema dementie als speerpunt in het provinciale welzijnsbeleid bekrachtigt. Daarnaast werd ook de vernieuwde provinciale brochure ‘Dementie. Je staat er niet alleen voor’ en de Inspiratiegids Dementie voorgesteld aan de pers.

'Met de ondertekening willen we als provincie een trekkersrol vervullen. De bedoeling is om iedereen te motiveren om personen met dementie een volwaardige plaats te geven binnen de samenleving en het taboe rond dementie te doorbreken. We willen een voorbeeld zijn in het uitdragen en het ondersteunen van een genuanceerde beeldvorming rond dementie', verklaart Peter Bellens.

Lees hier het volledige artikel en het persbericht of bekijk de videoreportage van RTV.