Ook OCMW Leuven ondertekent engagementsverklaring

Ook OCMW Leuven ondertekent engagementsverklaring

De woonzorgcentra, lokale dienstencentra en serviceflats van OCMW Leuven gaan het engagement aan om een genuanceerde beeldvorming over dementie in hun werking te hanteren en uit te dragen. Hiertoe ondertekent OCMW Leuven de engagementsverklaring Vergeet dementie, onthou mens’, die vanuit de Vlaamse overheid wordt gelanceerd, tijdens een plechtig ondertekeningsmoment op 1 oktober.

Om het engagement in de praktijk te vertalen, zullen enkele senioren samen met een aantal kinderen een verrassend zangmoment houden in het woonzorgcentrum Ter Vlierbeke; jong en oud waren verenigd in een lied!

Wil je erbij zijn? Download hier de uitnodiging.