OCMW Knokke-Heist onderschrijft engagementsverklaring

OCMW Knokke-Heist onderschrijft engagementsverklaring

Tijdens de zitting van 13 november hebben alle 11 OCMW-raadsleden de engagementsverklaring 'Vergeet dementie, onthou mens' plechtig ondertekend en voorgelezen. In het kader van deze campagne ondersteunt het OCMW van Knokke-Heist lokale initiatieven waarin op korte en langere termijn meegebouwd wordt aan een dementievriendelijke samenleving. De acties willen een ander beeld van dementie verspreiden. In Knokke-Heist blijkt, naast de algemene maatschappelijke evolutie, uit de eigen beleidsvoorbereidende (Booz)t-studies dat de zorg voor personen met dementie nog belangrijker wordt. In het meerjarenplan 2014-2019 zijn dan ook diverse concrete acties uitgewerkt.