De werkgroep maakt plannen voor 2022

De werkgroep maakt plannen voor 2022

Schrijf maar op: de ‘Vlaamse werkgroep van mensen met dementie’ is helemaal terug. En daar hoort ook eindelijk terug een eerste live-groepsfoto bij sinds twee jaar. Op dinsdag 29 maart 2022 brainstormden we in Mechelen over taboedoorbreking, respectvolle communicatie en hoe we richting de media hierin naar de toekomst toe verder kunnen sensibiliseren. En dat is broodnodig!

Sinds dit jaar wordt onze werkgroep ook voorgezeten door Paul die dit als ervaringsdeskundige op een fantastische manier doet. Dat was waar we bij de start van deze werkgroep altijd naartoe wilden: een werkgroep van mensen met dementie voor en door mensen met dementie en hun naasten.

Dat is de verdienste van iedereen die de afgelopen jaren bij ons boeiend traject betrokken was en zijn of haar steentje bijdroeg. De overvloed aan inspiratie en het gedeelde enthousiasme tijdens de vergadering stemmen alvast hoopvol voor de toekomst.

De 'Vlaamse werkgroep van mensen met dementie' is een gezamenlijk initiatief van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen.