Genieten van de natuur in Kalmthout

Genieten van de natuur in Kalmthout

Recent ondertekende de gemeente Kalmthout de engagementsverklaring van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Sinds 2009  ondersteunt het gemeentebestuur het dementiecafé Noorderlicht dat driemaandelijks plaatsvindt in het lokale dienstencentrum.  Het dienstencentrum heeft ook met een aantal vrijwilligers een ‘telefoonster’ geëngageerd om mensen op regelmatige basis even op te bellen en om te informeren naar hun welzijn. Al enkele jaren wordt ook samengewerkt met de politie rond de opsporing van vermiste personen. Ook de oprichting van een ééndagscentrum ter ondersteuning van mantelzorgers wordt onderzocht.

In de toekomst wil men een actieve rol blijven spelen in het ondersteunen van projecten die zich positief inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Maar er is meer! Tijdens het voorjaar van 2013 zijn de dienst welzijn en de milieudienst gestart met het project ‘Volkstuintjes en geniettuin’. Het project is al deels gerealiseerd. Er werden een vijftiental tuintjes ingericht voor inwoners van Kalmthout op grond die door het woonzorgcentrum Sint-Vincentius daarvoor ter beschikking werd gesteld aan de gemeente. Een voorwaarde om als inwoner een tuintje te krijgen was het aangaan van het engagement om bij het tuinieren een oudere uit het woonzorgcentrum te betrekken. Aangrenzend aan de tuintjes werd een ‘geniettuin’ aangelegd voor mensen met dementie.  

De inrichting en beplanting van deze belevingsgerichte tuin zijn nog niet volledig klaar. Tijdens het najaar van 2013 zullen nieuwe planten worden gezet zodat het volgend voorjaar de tuin tot volle bloei kan komen. Zowel mensen met dementie uit de woonzorgcentra binnen Kalmthout als andere inwoners met dementie en hun mantelzorgers kunnen gebruik maken van deze openbare tuin.