Campagnetraject

De campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ is er voor iedereen. In het kader van de campagne ondersteunen de partners die de engagementsverklaring ondertekenen lokale initiatieven waarin ze op korte en langere termijn meebouwen aan een dementievriendelijke samenleving. De acties willen een ander beeld van dementie verspreiden. Een beeld dat personen met dementie een plaats geeft binnen de gemeenschap en ze niet laat verdwijnen achter de aandoening. Een beeld dat realistisch is, met oog voor de beperkingen, maar ook voor de mogelijkheden van personen met dementie. Zij blijven in de eerste plaats individuen, met gevoelens en een eigen levensgeschiedenis.

Op basis van een engagementsverklaring ondersteunen de partners de algemene intenties van de campagne. De concrete projecten vormen de vertaling van dit engagement. Wil je zelf meebouwen aan een dementievriendelijk klimaat? Ga dan binnen jouw gemeente, vereniging of woonzorgcentrum aan de slag door een dementievriendelijke actie op poten te zetten. Nog extra inspiratie nodig? Neem een kijkje in de gids ‘dementievriendelijke gemeenten’. In onze actiecatalogus en bij de hulpmaterialen vind je nog meer interessante bronnen. Surf zeker naar de facebookgroep van ‘Vergeet dementie, onthou mens’, waar je het actuele nieuws over de campagne verneemt, op de hoogte blijft van interessante initiatieven en door lid te worden van de facebookgroep 'Vergeet dementie, onthou mens' mee de campagneboodschap ondersteunt. Via Twitter blijf je bovendien op de hoogte van alle website-updates en kan je uiteraard ook pagina's uit deze website delen.

Hoe klein of hoe groot ook, alle ondersteunende acties helpen om mee het taboe dat nog steeds op dementie rust te doorbreken. Benieuwd welke acties tot nu toe al gerealiseerd werden? Hieronder vind je een bloemlezing van de initiatieven in navolging van de ondertekening van de engagementsverklaring.

'De provincie ondersteunt regionale dementievriendelijke activiteiten en faciliteert de genuanceerde beeldvorming van dementie op niveau van communicatie, logistiek en netwerking. Projecten waarbij de provincie West-Vlaanderen voor substantiële ondersteuning zorgde en zorgt zijn o.a. de praatcafés en infopunten dementie, jaarlijkse symposia, de toekomstige film rond omgang met personen met dementie i.s.m. de lokale middenstand en het ambitieuze meerjaarlijks initiatief Dementievriendelijk Brugge.'   Provincie West-Vlaanderen

'Met de organisatie van de Werelddag Dementie in 2012 wil de stad Brugge bijdragen aan genuanceerde beeldvorming van dementie en mensen met dementie een volwaardige plaats geven binnen de lokale gemeenschap. I.s.m. regionaal expertisecentrum Foton werd een breed programma aan vormingen rond dementie en omgaan met dementie ontwikkeld dat wordt aangeboden aan alle lokale verenigingen en organisaties. De Dementiewijzer, een handig en laagdrempelig hulpmiddel om dementie bespreekbaar te maken, werd op brede schaal verdeeld om de bevolking te sensibiliseren en is nog steeds gratis verkrijgbaar. Tenslotte wordt in 2013, in nauwe samenwerking met de lokale handelaars, een educatieve dvd opgenomen die dementievriendelijke en dementieonvriendelijke omgang illustreert.’    Stad Brugge

'In haar communicatie engageert de Vlaamse Alzheimer Liga zich om zowel in de online- als offlinepublicaties de boodschap van de campagne kracht bij te zetten door op regelmatige basis vrijwilligers, sympathisanten en professionelen te informeren over dementievriendelijke initiatieven en genuanceerde beeldvorming. De jaarlijkse Vormingsdag van 13 oktober 2012 stond ook in het teken van de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’. Bovendien wordt in de vorming voor startende vrijwilligers en in de Familiegroepen genuanceerde beeldvorming opgenomen als thema.'   Vlaamse Alzheimer Liga

Als Interne Liaison Team Geriatrie van het Stedelijk Ziekenhuis Aalst-Geraardsbergen-Wetteren werken we, samen met de directie en collega’s, elke dag opnieuw verder aan het ‘ouderenvriendelijk’ maken van ons ziekenhuis, waarvan een genuanceerde beeldvorming rond dementie zeker deel uitmaakt. Daarom kan ons engagement zeker niet aan ontbreken!'   Stedelijk Ziekenhuis Aalst-Geraardsbergen-Wetteren

'Op 17 september 2012 organiseerde de Vlaamse Ouderenraad een sensibiliserende studiedag voor stafmedewerkers, educatief medewerkers en lokale bestuursleden in het kader van genuanceerde beeldvorming rond dementie en dementievriendelijke initiatieven. In 2013 en 2014 zullen de ouderenorganisaties in navolging van deze studiedag op lokaal niveau ook mee de engagementsverklaring in de praktijk omzetten door concrete initiatieven in hun jaarprogramma’s op te nemen. Bovendien besteden we ook blijvend aandacht aan de campagne in ons ledenblad Actueel.'   Vlaamse Ouderenraad

'Het OCMW wil van Aarschot een dementievriendelijke gemeente maken. Dit resulteert in een aantal projecten. Met een stickeractie willen we o.a. de boodschap van ‘Vergeet dementie, onthou mens’ uitdragen. De slogan zal ook door een interne actie op diverse broodzakken zichtbaar worden gemaakt. Zo willen we iedereen oproepen om begrip te tonen voor personen met dementie.’   OCMW Aarschot

'WZC Sint-Vincentius startte in de loop van 2012 met twee integratieprojecten voor personen met dementie. Met het 'Infopunt Dementie' willen we een gratis en laagdrempelig aanspreekpunt zijn waar inwoners van Meulebeke terecht kunnen met hun vragen over geheugenklachten en/of dementie. Hiermee willen we de kennis vanuit het woonzorgcentrum doorgeven voor personen die nog thuis wonen, familieleden en personeel dat vragen heeft rond dementie. Daarnaast wil het ‘(Re)Activatieproject’ thuiswonende ouderen zo lang mogelijk actief en fit laten blijven om o.a. vroegtijdige opname te voorkomen, vallen te voorkomen door actief te blijven, ...'   WZC Sint-Vincentius, Meulebeke

'VVSG en de Koning Boudewijnstichting werkten samen aan het concretiseren van het concept ‘dementievriendelijke gemeente’. Dit resulteerde in een gids die concrete handvaten geeft aan besturen die willen starten met initiatieven om de samenleving meer dementievriendelijk te maken. VVSG nodigt al haar leden uit om mee vorm te geven aan een genuanceerde beeldvorming van dementie en het concept 'dementievriendelijke gemeente' uit te dragen. VVSG zal jaarlijks intervisies organiseren met de bestaande dementievriendelijke gemeenten met het oog op de verdere verduurzaming van de bestaande initiatieven, ook binnen het lokaal sociaal beleid.’   Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

'In onze visie rond het omgaan met bewoners met dementie willen we graag verder de boodschap van ‘Vergeet dementie, onthou mens’ verankeren. Op 25 april 2013 startten we met een optreden van Raf De Bruyn voor alle medewerkers waarin het thema op een treffende manier aan bod komt. Daarna werken we verder aan een genuanceerde communicatie rond dementie.’   WZC Home Vrijzicht vzw, Elverdinge

'Dementievriendelijk ondernemer worden? Als politie-inspecteur meebouwen aan een dementievriendelijke omgeving? Meezingen met contactkoor Cantanos? Of deelnemen aan een uniek kunstproject waarbij jongeren en personen met dementie samen aan de slag gaan? Stad en OCMW Sint-Niklaas ontwikkelden in het kader van de campagne 'Vergeet dementie, onthou mens' en n.a.v. de projectoproep 'dementievriendelijke gemeenten' van de Koning Bouwewijnstichting een hele reeks initiatieven waarmee we meebouwen aan een genuanceerde beeldvorming van dementie.'   Stad en OCMW Sint-Niklaas

'Met het symposium 'Dementie & Geluk' zette CM Antwerpen en LCM op 27 november 2012 een initiatief op poten dat volledig in het teken stond van de campagne 'Vergeet dementie, onthou mens'. CM stelde er ook in een aantal videoclips, waaronder een zelf gemaakt campagnefilmpje, haar brede waaier aan initiatieven voor die inzetten op personen met dementie en hun mantelzorgers. Van thuiszorg tot laagdrempelige informatieverstrekking, van vakanties voor personen met dementie tot genuanceerde communicatie, dementie zal ook in de toekomst voor CM meer dan ooit een aandachtspunt blijven.'   Christelijke Mutualiteit

'De ondertekening van de engagementsverklaring vormt een blijvende motivatie om in de praatcafés dementie, vorming en de dagelijkse informatieverstrekking in te zetten op een genuanceerd beeld van dementie.'   OCMW Kontich

'Onze school heeft een studierichting ‘Personenzorg’ met op TSO-niveau Gezondheids- en welzijnswetenschappen die dit jaar een project uitwerken rond dementie voor leerlingen van het lager onderwijs. Op de andere niveaus zijn er de stages waar leerlingen in contact komen met mensen met dementie. Bovendien gaan de leerlingen van het 7de jaar in mei 2013 als project met een 15 à 20-tal cliënten van een lokaal woonzorgcentrum, waaronder een groot aantal personen met dementie, naar Oostduinkerke. Door deze intensieve contactmomenten en vorming willen we mee de missie van ‘Vergeet dementie, onthou mens’ ondersteunen.'   Vrij Handels- en technisch Instituut Dendermonde

‘In navolging van de ondertekening van de engagementsverklaring plannen we in 2013 een vormingspakket voor verzorgenden, een klantenbrief met aandacht voor de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ en de verdere ondersteuning van lokale dementievriendelijke initiatieven.’   Familiezorg Oost-Vlaanderen

'Binnen het woonzorgcentrum werd een werkgroep dementie opgericht. Deze geëngageerde groep medewerkers wil werken aan een genuanceerde beeldvorming rond dementie en wil verschillende initiatieven opzetten en steunen. Het oprichten van een contactkoor en de verkoop van buttons van de actie van de Stichting Alzheimer Onderzoek staan bovenaan de to-do lijst.'    WZC OLV Gasthuis, Poperinge