Rita Joos

"Personen met dementie zijn in de eerste plaats mensen, met hun bagage, hun geschiedenis, hun levenservaringen. Dat is waardevol, je mag die mensen niet zomaar wegsteken."

Woonplaats

Beveren-Waas

Mijn persoonlijke ervaring met dementie

Mijn man heeft jongdementie. We hebben samen moeten leren daarmee om te gaan. Met vallen en opstaan heb ik geleerd mijn verdriet, frustraties en de woede dat ons dat is overkomen, om te zetten naar iets vreugdevols. De mooie momenten die ik met mijn man beleef, grijp ik aan om mijn gevoelens te kanaliseren naar het positieve.

Mijn opleiding in de systeemtheorie heeft mij ook geholpen om mijn plaats in ons gezin – ik heb twee dochters - en het evenwicht in ons gezin opnieuw in te vullen en alles wat gebeurt te kunnen plaatsen. Ook van mijn collega’s op het werk heb ik veel steun gekregen. Ik kan bij hen terecht met mijn verdriet.

Wat voor mij een juist en volledig beeld van dementie is

Dementie mag geen taboe zijn. In onze samenleving moet alles iets opleveren en zo komt het dat personen met dementie niet geaccepteerd worden. Ze worden vergeten. Terwijl zij juist het meeste nood hebben aan begrip, liefde, geborgenheid, veiligheid en erkenning. Ze zijn allemaal mensen die gewerkt hebben, die kinderen hebben, een vrouw, een man, ouders. Ze hebben allemaal hun leven, maar zodra ze worden getroffen door dementie, tellen ze niet meer mee. Dat kan niet. Ze mogen niet in dat vergeethoekje blijven zitten.

Waarom ik de boodschap 'Vergeet dementie, onthou mens' mee wil uitdragen

Omdat personen met dementie in de eerste plaats mensen zijn, met hun bagage, hun geschiedenis, hun levenservaringen. Dat is waardevol, je mag die mensen niet zomaar wegsteken. Mensen met dementie zijn mensen zoals jij en ik. Ik zie nu bij mijn man, die in een vergevorderd stadium van dementie is beland, dat hij evenveel zorgen, veiligheid en geborgenheid nodig heeft als een baby. Ik kan maar hopen dat de mensen rond personen met dementie dat kunnen geven.

Je kan mij contacteren voor:

  • Interview met lokale pers
  • Interview met (info)bladen van verenigingen
  • Deelname aan panelgesprekken/praatavond/debatavond
  • Lezing over beeldvorming over dementie.
  • Persoonlijke getuigenis op een infoavond

Mijn voorkeur gaat naar de provincies Oost-Vlaanderen en regio Antwerpen.
Verder is mogelijk indien mijn tijd het toelaat.

Wil je hun hulp inroepen voor een interview, een voorwoord, een foto of een debatavond? Vul dan dit aanvraagformulier in.

Meer ambassadeurs en getuigen

Wim Van Loocke
Ambassadeur

Wim Van Loocke

Jeske  D’haene
Ambassadeur

Jeske D’haene

Pol Goossen
Ambassadeur

Pol Goossen