Pierre Van Houcke

"Een volledig beeld houdt ook aandacht voor de mantelzorger in."

Woonplaats

Zomergem

Mijn persoonlijke ervaring met dementie

Mijn moeder had de ziekte van Alzheimer. Ze is intussen overleden. Ik ben nu secretaris en kernlid bij plaatselijke familiegroepen van de Vlaamse Alzheimer Liga. Wij houden gespreksnamiddagen en -avonden en daar heb ik veel andere mensen leren kennen die een partner of familielid hebben met dementie. Zo heb ik dementie gezien in verschillende vormen en stadia. Er zijn overeenkomsten, maar toch is het bij elke persoon met dementie anders. Als mantelzorger moet je ermee leren omgaan dat het een chronisch en onomkeerbaar proces is.

Wat voor mij een juist en volledig beeld van dementie is

Wie zelf van dichtbij niemand met dementie kent, heeft er dikwijls een verkeerd beeld van. Dikwijls is dat beeld beperkt tot een persoon met dementie die al in de laatste fase van het dementieproces zit. In dat beeld is de persoon met dementie iemand met wie je geen contact meer kunt leggen, met wie een gesprek onmogelijk is of die op alles verkeerd of helemaal niet reageert. Maar dat klopt niet. Personen met dementie, zeker in de eerste stadia, hebben ook goede momenten. Dementie is bij iedereen anders, dus ook hoe je met die persoon praat en omgaat is anders, afhankelijk van wat hij of zij kan, niet kan, vergeet en niet vergeet.

Een volledig beeld houdt ook aandacht voor de mantelzorger in, de mensen rond de persoon met dementie die voor hem zorgen. Zij zijn immers zo belangrijk voor de persoon met dementie en we moeten ook hen zo veel mogelijk ondersteunen en helpen waar mogelijk.

Waarom ik de boodschap 'Vergeet dementie, onthou mens' mee wil uitdragen

De persoon met dementie blijft een mens en elk contact en gesprek met hem of haar is waardevol. Als je maar weet hoe, kan je tot een zinvol gesprek of liefdevol contact komen. Overlaad de persoon met dementie bijvoorbeeld niet met tien opdrachten, geef kort antwoord per vraag. Zeg niet tegen een persoon met dementie dat hij iets al eerder gevraagd heeft, want dan stopt de conversatie. Al vraagt hij soms hetzelfde, dat geeft aan dat zij/hij toch interesse heeft. Zo’n momenten kan je benutten. Dat kan moeilijk zijn in het begin, maar met begrip en geduld zijn waardevolle momenten mogelijk. Zo kan elk van ons iets doen en geraakt ook de mantelzorger niet geïsoleerd.

Je kan mij contacteren voor:

  • Deelname aan panelgesprekken/praatavond/debatavond

Ik beperk mijn actieradius bij voorkeur tot 50 à 60 km rond mijn woonplaats.
Vergoeding: € 30 vrijwilligersvergoeding + € 45 werkingsvergoeding voor de familiegroep waarvan ik kernlid ben + verplaatsingsvergoeding à € 0,30/km.

Wil je hun hulp inroepen voor een interview, een voorwoord, een foto of een debatavond? Vul dan dit aanvraagformulier in.

Meer ambassadeurs en getuigen

Barbara Pecheur
Ambassadeur

Barbara Pecheur

Rita Joos
Getuige

Rita Joos

Peter Rouffaer
Ambassadeur

Peter Rouffaer