Karin Willemen

Karin WillemenKarin Willemen
"We moeten ervoor zorgen dat een persoon met dementie mens kan blijven. We moeten hen zoveel mogelijk kunnen stimuleren om deel te nemen aan sociale ontmoetingen en contacten met familie, vrienden, lotgenoten, ... waardoor hun levenskwaliteit langer behouden blijft."

Woonplaats

Wuustwezel

Mijn persoonlijke ervaring met dementie

De tante van mijn man had dementie. Ik heb haar verzorgd tot ze overleden is. Mijn vader had een vasculaire alzheimerdementie, wat een ander verloop kent. Toen hij verhuisde naar een woonzorgcentrum, was dat een grote aanpassing, zowel voor hem als voor mij. Ik heb moeten leren om hem voor een stuk los te laten.

Mijn vader is intussen meer dan drie jaar overleden na zes jaar bij ons gewoond te hebben en anderhalf jaar in het woonzorgcentrum. Na een intense periode zijn we dankbaar dat hij op een waardige manier afscheid heeft mogen nemen en dat we hem daar steeds in hebben kunnen ondersteunen. Het is zo belangrijk dat er ook in de laatste fase van de aandoening naar de persoon met dementie en zijn omgeving wordt geluisterd!

Ik werk nu bij Familiehulp als huishoudhulp bij ouderen. Zo kom ik regelmatig in contact met mensen met beginnende dementie. Daarvoor heb ik nog gewerkt op een zorgafdeling voor personen met dementie. Door mij goed te informeren en veel te praten met andere mensen heb ik geleerd hoe om te gaan met dementie, met vallen en opstaan.

Wat voor mij een juist en volledig beeld van dementie is

In het huidige beeld is er te weinig aandacht voor de beginperiode, de periode voor de diagnose. Je hebt dan het vermoeden dat er iets niet pluis is. Dan gaat er vaak kostbare tijd verloren waarin je nog veel kan doen met de persoon, ook dingen die na verloop van tijd niet meer haalbaar zijn. Nog op vakantie gaan bijvoorbeeld, of uitstapjes maken, feestjes houden.

Waarom ik de boodschap 'Vergeet dementie, onthou mens' mee wil uitdragen

Om ervoor te zorgen dat een persoon met dementie mens kan blijven. Ik bedoel daarmee dat we hen zoveel mogelijk kunnen stimuleren om deel te nemen aan sociale ontmoetingen en contacten met familie, vrienden, lotgenoten, ... waardoor hun levenskwaliteit langer behouden blijft. Daarom wil ik graag getuigen over hoe ik dat zelf heb ervaren met mijn vader.

Je kan mij contacteren voor:

  • Interview met lokale pers
  • Interview met (info)bladen van verenigingen
  • Een panelgesprek, debat of getuigenis
Wil je hun hulp inroepen voor een interview, een voorwoord, een foto of een debatavond? Vul dan dit aanvraagformulier in.

Meer ambassadeurs en getuigen

Pol Goossen
Ambassadeur

Pol Goossen

Els  Steeman
Ambassadeur

Els Steeman

Ingrid Vandamme
Ambassadeur

Ingrid Vandamme

Jasmine Coppens
Ambassadeur

Jasmine Coppens