Jurn Verschraegen

Jurn Verschraegen

Jurn Verschraegen (directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen) vertelt hoe we mensen met dementie en hun naasten op weg kunnen helpen naar informatie en ondersteuning op maat. Daarbij houdt hij een warm pleidooi om de zorgplanning tijdig samen met de persoon uit te tekenen, stap voor stap en zonder taboes. “Mensen mogen niet met hun vragen en problemen blijven zitten. Men moet weten dat men niet alleen is. Het is maar door erover te praten, dat er deuren open gaan.”

Bekijk hier de getuigenis van Jurn over het belang van vroegtijdige zorgplanning.

Bekijk hier wat de slogan 'Vergeet dementie, onthou mens' betekent voor Jurn.

Meer ambassadeurs en getuigen