Frans Geudens

"Het klopt niet dat met dementie alles stopt, alsof niets nog kan of niets nog betekenis kan hebben."

Woonplaats

Vosselaar

Mijn persoonlijke ervaring met dementie

Ik ben docent geriatrische verpleegkunde aan de K.H.Kempen en het Hoger Instituut voor Verpleegkunde St. Elisabeth in Turnhout. Ik ben sinds 1986 lid van de Vlaamse Alzheimer Liga. Ik heb jarenlang stagebegeleiding gedaan in verschillende woonzorgcentra.

Persoonlijk ben ik geconfronteerd geweest met het dementieproces van mijn vader. Ik ben jarenlang voorlopig bewindvoerder voor hem geweest. 

Wat voor mij een juist en volledig beeld van dementie is

Het is moeilijk om een goed evenwicht te vinden wat betreft beeldvorming. Een al te negatief beeld klopt vaak niet met de werkelijkheid. Ik heb veel gezellige en warme momenten meegemaakt met mensen met dementie, en soms veel plezier met hen gemaakt. Ik kon dus van hen genieten en zij waarschijnlijk ook van mij. Ik vrees dat een negatief beeld remmend is voor een goede zorgverlening. Als mensen die lijden aan dementie verzorgd worden door personen met een erg negatieve opvatting over dementie, dan gaat dat doorwegen in de zorg. Wellicht is het ook een rem bij de beroepskeuze. Een negatief beeld is ook beklemmend voor iedereen die geconfronteerd wordt met de gedachte zelf dementie te krijgen.

Anderzijds moeten we het ook niet al te positief gaan voorstellen. Ik zou dementie uiteraard niet aan mezelf en aan niemand anders toewensen. Maar geldt dat niet voor elke (onomkeerbare) ziekte?

Waarom ik de boodschap 'Vergeet dementie, onthou mens' mee wil uitdragen

Ik heb het moeilijk met het overwegend negatieve beeld dat vandaag over dementie bestaat. Ik wil de ernst van dementie niet minimaliseren, maar het klopt niet dat met dementie alles stopt, alsof niets nog kan of niets nog betekenis kan hebben. Dat klopt niet voor de persoon met dementie zelf, en ook niet voor zijn naaste omgeving. Ik heb bijvoorbeeld zelf ontdekt dat de nauwste band die ik had met mijn vader, er gekomen is tijdens (en dankzij?) de periode dat hij dementie had.

Je kan mij contacteren voor:

  • Lezing over dementie

Ik heb ervaring met het geven van lezingen (ik heb dit jarenlang gedaan voor de Vlaamse Alzheimer Liga), maar beperk me bij voorkeur tot de eigen regio en tot een informatieve voordracht rond dementie (geen persoonlijke getuigenis).

Wil je hun hulp inroepen voor een interview, een voorwoord, een foto of een debatavond? Vul dan dit aanvraagformulier in.

Meer ambassadeurs en getuigen

Lut Moereels
Ambassadeur

Lut Moereels

Peter Rouffaer
Ambassadeur

Peter Rouffaer